Vare og personheiser

VARE OG PERSONHEISER


Vi monterer og har service på stoltrappheiser og løfteplattformer innenfor maskindirektivet. 


Hovedfokuset har vi på hjelpemidler, men leverer også til næring/boliger inntil tre etasjer. 

JS-Service AS. Rotorveien 19. 3514 Hønefoss  | Tlf: 911 44 033 | e-post: Jonn@jsservice.no

Org.nr:  915 592 147

Eggemoen Aviation Technology Park