Vare og personheiser

VARE OG PERSONHEISER


Vi monterer og har service på stoltrappheiser og løfteplattformer innenfor maskindirektivet. 


Vi har også et samarbeid med Assistep og HEPRO på montering av deres utstyr.